Våra villkor

Betalningen av vunnen vara skall vara oss tillhanda inom betalningstiden.

Varan ska vara betald innan den hämtas/ skickas från oss. Alternativt betalas här när du hämtar. Det vill säga även om fakturan har ett senare datum än när den hämtas ska den betalas vid hämtning.

Vid utebliven betalning samarbetar vi med Profina inkasso, i dessa fall utgår en administrativ avgift om 500 kronor. Överstiger fakturan 1 000 kronor lägger vi på ytterligare 10% utöver de 500 kronorna.

Varor ska hämtas ut inom 10 dagar, efter dessa 10 dagar lägger vi på en lageravgift på 40 kr/dag.

Vid faktura via brev tillkommer en fakturaavgift på 35 kr.

Fotografier och de uppgifter som finns om föremålen är endast till för vägledning för dig som köpare. Fotografierna är inte till för att visa på brister/skador på föremålen. Köparen måste själv kontrollera föremålen på plats, alternativt ringa oss för en utförligare beskrivning om föremålet. Allt säljs i befintligt skick.

Bud på nätet och/eller bud i salen är alltid bindande, vi tillämpar ingen ångerrätt. Vid bud i salen visa ditt kundnummer tydligt, när klubbslaget fallit har du tecknat ett bindande avtal om köp. Bud sker alltid på egen risk.

Vi ersätter nu kundnumret med en budspade, innebär att du får ett nummer  som kopplas till ditt kundnummer, när du kommer på auktion.

Vi står inte risken för fraktbolagens slarv, när vi skickar gods.